Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401

Tālrunis: 65420332, e-pasts: diiac@inbox.lv

 

 

 Sākums  Semināru materiāli Aktualitātes  Veidlapas  PPMK Kontakti

  Daugavpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs (turpmāk – Atbalsta centrs) ir izveidots, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 08.09.2011. lēmumu Nr.407 (protokols Nr.20, 3.§) „Par Iekļaujošas izglītības atbalsta centra izveidi”

 Darba laiks:

Pirmdiena

8:00 – 12:00   13:00 – 18:00

Otrdiena

8:00 – 12:00   13:00 – 17:00

Trešdiena

8:00 – 12:00   13:00 – 17:00

Ceturtdiena

8:00 – 12:00   13:00 – 17:00

Piektdiena

8:00 – 12:00   13:00 – 16:00

  

Daugavpils  Iekļaujošas izglītības atbalsta centra reglaments

 

 Atbalsta centra darbības mērķis ir veicināt iekļaujošās un speciālās izglītības jautājumu risināšanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs un sniegt atbalstu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem izglītojamajiem ar funkcionālajiem traucējumiem un viņu vecākiem.

 

Atbalsta centra kompetence

1.      Daugavpils pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas darbības nodrošināšana.

2.      Izglītojamo zināšanu, spēju un attīstības līmeņa izvērtēšana.

3.      Logopēda, psihologa, speciālā pedagoga konsultāciju sniegšana izglītojamajiem, vecākiem, pedagogiem u.c.

4.      Metodiski  izglītojošu pasākumu nodrošināšana.

5.      Mācību procesa organizēšanas izglītojamajiem ar funkcionāliem  traucējumiem koordinēšana.

6.      Bērnu reģistrācija speciālajām pirmsskolas izglītības iestāžu grupām.

7.      Logopēda nodarbības 5 – 7 gadus veciem bērniem fonētisko traucējumu korekcijai.

8.      Speciālā pedagoga nodarbības 5 – 7 gadus veciem bērniem jauktu attīstības traucējumu korekcijai.

9.      Psihologa nodarbības izglītojamo psihisko izziņas procesu, uzvedības un aktivitātes traucējumu korekcijai.