Mācību materiāli  Darba birža   Fotogalerija 

Mācību priekšmets

Kad ievietots

Absolvēta mācību iestāde

Specialitāte, zinātniskais grāds,

vēlamā darba nozare

Stāžs (gadi)

Valodas

Kontaktinformācija

Iestāde Prasības

Valodas

15.06.25. DU angļu filoloģija 1 latv., kr., poļu, ang. diana.dzergacha@mail.com, 29688642    
15.06.25. DU angļu filoloģija 1 kr., latv., poļu, ang. jelena.adamovicha@gmail.com, 28680355    
15.06.25. DU latv. val. un lit. 4 katv., kr., ang., liet. aija.skrimba@inbox.lv, 28214668    
15.06.25. DU angļu, spāņu val. 1 latv., kr., ang., sp. otep@inbox.lv, 26206238    
15.05.07. DPU angļu valoda 16 latv.,kr.,angļu valentinaondzule@inbox.lv, 26457516    
15.03.06. DU angļu, zviedru val. 10 latv., ang., kr., zv.

laurita.vaidere@inbox.lv,

29139902

   
15.02.12. LU vācu val. 1 latv., kr.

leontjeva.in@gmail.com,

29655282

   
Matemātika             Saskaņas p.-sk. matemātika
            saskana@latg.lv 5.-9. kl., 36. st.
               
               
Informātika 14.10.02. DU informātika, mājturība 15 kr., latv., angļu 27026230 Saskaņas p.-sk. informātika 5.-7. kl.
            saskana@latg.lv 12. st.
               
               
Vēsture, soc. zinības, pasaules kultūras vēsture                
15.01.22. DU vēsture, soc. zin., pārvalde 10 latv., kr., vācu 26469687    
14.10.02. DU, LU vēsture 2 latv., kr., angļu 26071024    
               
               
               
Ētika                
               
               
               
Ekonomika                
               
               
               
Dabaszinības (fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) 14.08.22. DPI, DU ķīmija, bioloģija, veselības mācība 17 latv., kr. 29884181    
14.06.30. DU fizika 20 kr., latv., angļu 29464832    
               
               
Mūzika un māksla 15.05.05. LMA horeogrāfija un deja 2 kr., latv., angļu horovecak@inbox.lv, 22353739    
15.05.05. DMA mūzikas skolotājs 1 kr.,latv.,angļu katja_suhovilo@inbox.lv, 20086477    
14.06.20. DU mūzikas skolotājs 2 kr., latv., angļu olga97@inbox.lv    
14.03.27. DPI mūzikas skolotājs 25 kr., latv., vācu 29811418    
               
Pamatskola 14.06.10. DU pamatizgl. skolotājs, dabaszinības, mājturība un tehn. 2 latv., angļu, krievu sandra.puncule@inbox.lv,  29342883    
               
               
               
               
               
Sākumskola                
               
               
               
               
               
Pirmsskola                
           
             
           
Sports 14.08.22. DU sports, soc. zinības 1 kr., latv. 65474499, 29679830    
14.08.22. LSPA sports 3 latv., kr., angļu alvis.shedis@inbox.lv, 26270208    
               
Vizuālā māksla                
14.06.30. DU vizuālā māksla 0 latv., kr. rasmakazia@inbox.lv, 28861149    
               
Mājturība (meitenēm)                
               
               
Mājturība (zēniem)                
               
               
Bibliotekārs                
               
               
Psihologs 15.06.25. DPU prakt. psihologs 20 kr., latv., vācu 29900731    
               
               
Sociālais pedagogs 14.11.06. soc. pedagoģija, bak. soc. darbinieks 4 latv., kr. 23712937    
15.02.06.

soc. rehabilitētājs

biol. sk., soc. darbin. >20 kr., latv. 29789925    
               
Speciālā pedagoģija                
               
               
Ārpusklases darbs                
               
               

Citi

(grāmatvedis, jurists)

               
               
               
Tehniskais darbinieks  (sargs, apkopēja, pavārs, elektriķis un c.) 14.11.06. vid. spec. atslēdznieks 40 kr., latv. 28704270    
14.11.06. vid. spec. apkopēja 38 latv., kr. 26984932    
14.05.07. vid., kursi šuvēja, apkopēja 30 kr., latv. 27077579